داستان داستان کودکانه «تمساح حریص»

کوکیッ

مترجم آزمایشی
کاربر ارشد
عضویت
2017/04/04
ارسالی ها
20,484
امتیاز واکنش
157,061
امتیاز
1,321
محل سکونت
میآن گیسـوآن شالیــزآر🌾

داستان کودکانه,داستان کودکانه حیوانات,داستان کودکانه آموزنده


در نزدیکی دهکده ای، یک برکه ای وجود داشت که در آن یک تمساح حریص زندگی می کرد، روزی یک پسر کوچک را در نزدیکی برکه دید که مقداری گوشت در دستانش داشت. تمساح تصمیم گرفت هم پسرک را بخورد و هم گوشتی که در دستانش بود.
بنابراین با لحنی آرام و فریبنده به پسر کوچولو گفت: " اوه پسر کوچولو! گوشت را به من می دهید من بسیار گرسنه هستم."

پسر کوچولو گفت: اوه نه شما مرا خواهید خورد.
تمساح گفت: قول می دهم، شما را نخورم.

پسر کوچولو نزدیک تمساح رفت تا گوشت را به او بدهد اما تمساح با زیرکی بازوی پسرک را در دهانش گرفت.

یک خرگوش که در آن نزدیکی بود ماجرا را دید و خواست به پسر کمک کند، بنابراین به نزدیکی آنها رفت و تمساح وقتی خرگوش را دید پیش خود فکر کرد که بهتر است اول خرگوش را بخورد و بعد سراغ پسر بچه برود بنابراین بازوی پسر بچه را رها کرد و پس از آن، پسر بچه و خرگوش به سرعت فرار کردند و تمساح حیله گر به خواسته اش نرسید.
 
برخی موضوعات مشابه
شروع کننده موضوع عنوان انجمن پاسخ ها تاریخ
کوکیッ داستان داستان کودکانه «خرگوش و شیر» ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0
کوکیッ داستان داستان کودکانه «مسواک بچه میمون» ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0
کوکیッ داستان داستان کودکانه «پروانه ها» ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0
کوکیッ داستان داستان کودکانه «صدای ماشین ها» ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0
کوکیッ داستان داستان کودکانه «خدا کجاست؟» ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0
کوکیッ داستان داستان کودکانه «دیوار مهربانی» ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0
کوکیッ داستان داستان کودکانه «سه ماهی» ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0
کوکیッ داستان داستان کودکانه «موچی بی دقته» ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0
کوکیッ داستان داستان کودکانه «دخترک آواز خوان» ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0
کوکیッ داستان داستان کودکانه «بعثت پیامبر اکرم (ص)» ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0
کوکیッ داستان داستان کودکانه «زندگینامه امام حسین (ع)» ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0
کوکیッ داستان داستان کودکانه «بادکنک حسود» ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0
کوکیッ داستان داستان کودکانه «روز عرفه» ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 1
کوکیッ داستان داستان کودکانه «عید قربان» ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0
کوکیッ داستان داستان کودکانه «پرنده و کفشدوزک» ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0
کوکیッ داستان داستان کودکانه «آداب احترام به بزرگترها» ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0
کوکیッ داستان داستان کودکانه «باغچه مادربزرگ» ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0
کوکیッ داستان داستان کودکانه «ماهی و ماه» ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0
کوکیッ داستان داستان کودکانه «الاغ آوازخوان» ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0
کوکیッ داستان داستان کودکانه «خارپشت کوچولو» ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0
کوکیッ داستان داستان کودکانه «گرگ بدجنس» ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0
کوکیッ داستان داستان کودکانه «آرزوی مورچه کوچک» ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0
کوکیッ داستان داستان کودکانه «فیل کوچولوی تمیز» ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0
کوکیッ داستان داستان کودکانه «کوآلای قهرمان» ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0
کوکیッ داستان داستان کودکانه «زندگینامه حضرت فاطمه زهرا (س)» ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0
کوکیッ داستان داستان کودکانه «زرافه و چراغ راهنما» ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0
کوکیッ داستان داستان کودکانه «مثل خدا مهربان باش» ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 1
کوکیッ داستان داستان کودکانه «بچه قورباغه آوازه خوان» ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0
کوکیッ داستان داستان کودکانه «روباه و خروس» ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0
کوکیッ داستان داستان کودکانه «یک کلاغ چهل کلاغ» ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0
کوکیッ داستان داستان کودکانه «موش موشی» ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0
کوکیッ داستان داستان کودکانه «گنجشک فراموش کار» ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0
Narcissus_yosefi داستان داستان های کودکانه ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 1
کوکیッ داستان داستان کودکانه "فرفری" ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0
ஜ ℱαт℮мℯ ஜ داستان داستان کودکانه: ماهی رنگین کمان و دوستانش ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0
ஜ ℱαт℮мℯ ஜ داستان داستان کودکانه «سیاره سرد» ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0
کوکیッ داستان داستان کودکانه "تندرو و تیزرو" ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0
کوکیッ داستان داستان کودکانه "مداد سبز کوچولو" ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0
ஜ ℱαт℮мℯ ஜ داستان داستان کودکانه و خنده دار اسب سواری ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0
dinaz داستان داستان زیبای کودکانه گرگ و الاغ ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0
کوکیッ داستان داستان کودکانه "چطور تفریح کنیم؟" ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0
کوکیッ داستان داستان کودکانه "اردویی مفید" ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0
کوکیッ داستان داستان کودکانه "حساسیت زنبوری" ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0
کوکیッ داستان داستان کودکانه "عادت بد غرغر کردن" ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0
کوکیッ داستان داستان کودکانه "خرس تنبل" ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0
کوکیッ داستان داستان کودکانه "الاغ حکیم" ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0
کوکیッ داستان داستان کودکانه "مینی در رستوران جغد مهربان" ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0
کوکیッ داستان داستان کودکانه "کپلی در جنگل اسرارآمیز" ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0
کوکیッ داستان داستان کودکانه "کوشا و بهترین هدیه تولد" ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0
کوکیッ داستان داستان کودکانه "خرگوش دم دراز و روباه حیله گر" ادبیات نوشتاری و صوتی کودکان 0

برخی موضوعات مشابه

بالا