اطلاعیه گزارش مشکلات فنی انجمن

 • شروع کننده موضوع *SAmirA
 • بازدیدها 7,788
 • پاسخ ها 409
 • تاریخ شروع
 • پیشنهادات
 • برخی موضوعات مشابه
  شروع کننده موضوع عنوان انجمن پاسخ ها تاریخ
  فاطمه برزگر_15 رد شده گزارش مشکل گزارش کده ( انتقادات و پیشنهادات ) 1
  S بررسی شده گزارش مشکل گزارش کده ( انتقادات و پیشنهادات ) 1
  آشنا رد شده گزارش مشکل گزارش کده ( انتقادات و پیشنهادات ) 1
  Ziba.79 رد شده گزارش مشکل گزارش کده ( انتقادات و پیشنهادات ) 2
  Mona.n رد شده گزارش مشکل گزارش کده ( انتقادات و پیشنهادات ) 1
  نیاز پاشائی رد شده گزارش مشکل گزارش کده ( انتقادات و پیشنهادات ) 1
  D موافقت شده بخش جدید: گزارش زنده گزارش کده ( انتقادات و پیشنهادات ) 1
  ñåzñïñ.f رد شده گزارش مشکل در فایل کردن رمان گزارش کده ( انتقادات و پیشنهادات ) 1
  snow80 رد شده گزارش مشکل در کار با موبایل گزارش کده ( انتقادات و پیشنهادات ) 0
  آرتینا رد شده گزارش مشکل گزارش کده ( انتقادات و پیشنهادات ) 1
  ԼƠƔЄԼƳ فیکس شده گزارش مشکل گزارش کده ( انتقادات و پیشنهادات ) 1
  Elaheh A75 رد شده گزارش مشکل گزارش کده ( انتقادات و پیشنهادات ) 1
  Mojtaba قوانین قوانین انتقادات و پیشنهادات و گزارش مشکل گزارش کده ( انتقادات و پیشنهادات ) 1
  D فیکس شده آموزش گزارش گزارش کده ( انتقادات و پیشنهادات ) 1

  برخی موضوعات مشابه

  بالا